Prevoz lesa: hiter in profesionalen transport večjih količin lesenih pilotov ali odvoz lesnih ostankov

Pred nekaj desetletji smo začeli s specialnimi deli na področju gozdarstva, kasneje pa smo se uveljavili pri delu z lesom in razširili storitve še na prevoz gradbenega lesa, frezanje in odstranjevanje štorov, kakor tudi sečnjo lesa in sajenje drevesnih sadik ter prevzem starega lesa. Cenik naših storitev vam pošljemo ob povpraševanju.

Star lesIzvajanje težavnih in kompleksnih posegov v skladu z mednarodnimi standardi

Primerno poskrbimo za poseke dreves na avtocestnih trasah ali v bližini daljnovodov, kjer ta predstavljajo nevarnost in organiziramo tudi prevoz odpadnega lesa. Po uveljavljenih in z mednarodno licenco priznanih arborističnih standardih saniramo tudi zavarovano drevje in izvajamo obrezovanje okrasnih dreves. Na vašo željo pa organiziramo tudi odvoz vej in prevoz lesa.

Prevzem odsluženega in starega lesa

Če imate star les, ki se ga želite znebiti, smo pravi naslov. Z lastnimi specialnimi abrol kontejnerji lahko namesto vas organiziramo in izvedemo prevoz oziroma odvoz odpadnega lesa in poskrbimo za deponiranje lesnih ostankov. Na sedežu podjetja v Ljubljani vsak dan, po predhodni najavi,  prevzemamo odpadni les. Cenik za prevzem odpadnega lesa vam posredujemo na zahtevo. Med star les sodi:

  • veje obrezanih dreves,
  • odpadna lesena embalaža,
  • odpadno leseno pohištvi,
  • žagovina, oblanje in lesni prah,
  • odpadno stavbno pohištvo,
  • odpaden gradbeni les (ostrešja, lesene obloge, ki ostanejo po rušenju objektov)

Prevoz lesa – gradbeni les na gradbišča dostavljamo z lastnimi tovornimi vozili

V naši dejavnosti je svoj prostor našel tudi gradbeni les. Gradbeni les oziroma leseni piloti so nepogrešljivi pri gradnji hiš, pa tudi linijskih objektov, na primer kanalizacije. Po naročilu dobavljamo lesene pilote različnih dolžin, posebno prilagojene vsakemu naročniku. Na voljo so različne drevesne sorte, vedno na zalogi in pripravljeni za dobavo pa so borovi ali kostanjevi piloti. Za velika gradbišča lahko organiziramo tudi prevoz večjih količin gradbenega lesa po specifikaciji projektantov.