Okrasne rastline, predvsem drevesa so ključni element pri oblikovanju urbanih zelenih površin

Okrasne rastline gojimo iz estetskih in kulturnih razlogov, saj so na pogled zanimive, imajo privlačne cvetove ali barve, vse to pa pozitivno vpliva na naše počutje.

Zakaj je zelenje v mestih nujno?

Parki, drevoredi in zelenice so javna dobrina in pomembni pri oblikovanju naselji. Previdno, strokovno in pravilno pa je potrebno izbrati okrasne rastline, ki bodo zelene površine mesta krasile in dvigovale naš življenjski standard. Četudi je prvotna funkcija okrasnih rastlin estetska, pa imajo okrasni iglavci in listavci, grmičevje ter ostalo zelenje tudi ekološki pomen. Obnavljanje in vlaženje zraka, prestrezanje prahu in škodljivih snovi, zniževanje poletnih temperatur in izravnavanje klime se zdi samoumevno, a v urbanih naseljih še zdaleč ni tako. Pri izbiri okrasnih rastlin in dreves moramo upoštevati njihovo rast oziroma velikost, ki jo lahko dosežejo. Priporočljivo je tudi sajenje okrasnih dreves, ki so dobro prilagojena na našo klimo. Pravilen izbor omogoča popolno spojenost z okolico, to pa je mogoče le z ustreznim načrtovanjem, ki temelji na poznavanju in razumevanju potreb okrasnih iglavcev, listavcev, grmičevja in ostalih rastlin.

Oblikovanje in vzdrževanje zelenih prostorov je naša paradna storitev

Okrasni iglavciNekatera drevesa, na primer okrasni iglavci potrebujejo manj vzdrževanja, listavci, na primer okrasna vrba pa nekaj več skrbi in nege. Okrasne vrbe na primer ne prenašajo dolgotrajne suše in zahtevajo primeren s soncem obsijan prostor, prenašajo pa močno obrezovanje. Postaja pa okrasna vrba iskano in zaželeno drevo, zato dovolite strokovnjakom, da še pred sajenjem, ocenijo ustreznost okolja, sicer drevo ne bo uspevalo. Čeprav se pogosto ne zavedamo, smo ljudje odvisni od rastlin, tudi okrasnih, zato so pomembni zeleni prostori, ki imajo botanično, estetsko in rekreacijsko funkcijo, na primer parki, drevoredi ali arboretumi. Vanje sodijo okrasni iglavci in listavci, grmičevje in druge okrasne rastline. Ob rečnih bregovih pogosto zasajamo okrasne vrbe, vedno zeleni okrasni iglavci pa pridejo do izraza pozimi, ko listavci odvržejo listje. Okrasne rastline je potrebno tudi pravilno vzdrževati in poskrbeti za obrezovanje okrasnih dreves, brez da bi jih poškodovali. Kritično izberite izvajalca, le tako boste namreč živeli v zdravem in prijetnem okolju.