Sekanci vseh vrst na voljo pri nas

Sekanci so pri nas, ki imamo mrzle zime, zelo zaželen način ogrevanja, saj so sekanci cenovno med najbolj ugodnimi. Poleg tega so sekanci za peči kurivo, ki je zelo kvalitetno. Pri nas je odkup sekancev vedno mogoč, saj se veliko ukvarjamo z dejavnostmi, kjer kot stranski produkt dobimo surovine za izdelavo sekancev s pomočjo naših drobilcev lesa. Izvajamo pa tudi odkup lesa, tako da je surovine za sekance pri nas vedno dovolj na razpolago. In cena sekancev je pri nas ugodna.

 

Sekanci

Sekancev je pri nas na voljo vedno dovolj

V našem podjetju sprejemamo lesne odpadke. Za to dejavnost smo registrirani, zato vam lahko v primeru, če to potrebujete, izdamo tudi ustrezni certifikat. Če ne morete sami urediti transporta do nas, lahko po lesne odpadke, s pomočjo katerih poteka izdelava sekancev, pridemo tudi sami z našimi abroll kontejnerji. V Ljubljani tako prevzemamo lesne odpadke, ki so ostanki rušenja objektov. Sem sodijo ostrešja in lesene obloge. Sprejmemo tudi odpadno stavbno pohištvo, kot so okna brez stekel, vrata, podboji in podobno. Koristne so tudi veje obžaganih dreves, odpadna žagovina, stranski produkti oblanja in lesni prah. Sprejemamo tudi odpadno leseno embalažo ter odpadni les s komunalnih deponij. Če boste pripeljali lesne odpadke, lahko ti vsebujejo manjše kose kovin, kot so denimo žeblji ali vijaki. A plastike med odpadki ne sme biti. Vse to je primerna surovina za sekance za peči. Če pripeljete lesne odpadke, lahko seveda tudi izvedete odkup sekancev po ugodni ceni za sekance.

Sekanci so v skladu s trajnostnim razvojem

Sekanci so biomasa. Zato je cena sekancev za okolje razmeroma nizka. Odpadni les bi zaradi hitrega tempa življenja v naši civilizaciji ne mogli pustiti nekje na kupu, da bi zgnil. Ljudje na žalost ustvarjamo vse preveč odpadkov, ki se kopičijo, zato tiste odpadke, ki jih je mogoče zažgati, ljudje zažigamo. Prava škoda bi bila, da bi odpadni les zažgali, da bi zgorel v prazno, saj bi tako prišlo do onesnaževanja okolja povsem po nepotrebnem in zaman, namesto da bi iz njega izdelali nekaj koristnega. Številni ljudje se ogrevajo z drvmi. Zato je potrebno iti v gozd in posekati drevesa. Ko to storimo, uničimo rastline, ki izdelujejo kisik oziroma čistijo ozračje. Med podiranjem že prihaja do škodljivih izpustov, saj mehanizacija za podiranje dreves potrebuje gorivo, ki izgoreva, in njegove škodljive emisije onesnažujejo ozračje. Potem je potrebno podrta drevesa pripeljati na žago. Tudi za to je potrebno gorivo tovornjakov, ki onesnažuje ozračje. In potem razrez oziroma cepljenje drv prav tako onesnažuje ozračje, saj tudi za to potrebujemo gorivo, ki izgoreva in sprošča škodljive emisije. Drva v peči potem gorijo in ozračje se ponovno onesnažuje. Če pa bi se ljudje ogrevali s sekanci, bi drevesa v gozdu obstala in nepotrebnih bi bila cela vrsta opisanih postopkov. In v končni fazi je vseeno, ali v peči gorijo sekanci ali pa drva – stopnja onesnaževanja je enaka, a s sekanci, katerih cena je ugodna, se iznebimo lesnih odpadkov na relativno neškodljiv način. Zato pravimo, da so sekanci biomasa, da je izdelava sekancev proizvodnja kurjave, ki je v skladu s trajnostnim razvojem, in da z odkupom sekancev dejansko pomagate okolju.

Cena sekancev je ugodna za okolje

Vabimo vas k odkupu sekancev, saj boste tako pomagali okolju. Ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in prav je, da našim zanamcem zapustimo čim manj onesnaženo okolje. Cena sekancev je za okolje ugodna, saj gre za reciklažo odpadkov, ki jih lahko prav vi koristno uporabite. Razumljivo je, da moramo ljudje pozimi proizvajati toploto v pečeh, da lahko normalno preživimo. Toda nobene potrebe ni, da bi z drvmi obremenjevali okolje, če lahko kurimo s sekanci. Zato smo vedno veseli, če se ljudje odločijo, da bodo namesto drv v peči raje metali sekance. In ponosni smo, da lahko tudi mi pomagamo okolju z  izdelavo sekancev iz lesnih odpadkov.

 

Cena sekancev

Cena sekancev je pri nas ugodna za vaš žep

Trudimo se, da je cena sekancev pri nas konkurenčna. Ker so sekanci okolju prijazno gorivo, je dobro, da je cena sekancev ugodna, saj se potem za uporabo sekancev odloča vse več ljudi. Sekance lahko tudi prilagodimo glede na vaše potrebe in tako ustvarimo njihovo različno kakovost oziroma granulacijo. Tako pri nas kupujejo zelo različni profili strank: od zasebnih uporabnikov do industrije. Če imate posebne potrebe oziroma želje glede sekancev, vas vabimo, da stopite v stik z nami. Prepričani smo, da bomo našli rešitev in za vas izdelali natančno takšen proizvod, kakršnega potrebujete.