Odkup in prodaja lesa, odkup hlodovine hrasta, oreha, lipe in smreke

Odkup lesaOdkup in prodaja lesa je pomembna dejavnost. Odkup oz prodajo vršijo odkupovalci od fizičnih in pravnih oseb.
V primeru odkupa lesa, ki ga je prodala pravna oseba, pomeni, da ga je prodajalec namensko prodal za proizvodnjo. Odkup in prodaja hlodovine se razvršča po kakovostnih razredih na podlagi dimenzij in napak. Kakovostni razredi za prodajo oz odkup listavcev (Hrast, Oreh, Lipa, itd) so določeni posebej od odkupa oz prodaje  iglavcev. V primeru odkupa in prodaje lesa, katerega je prodala fizična oseba, se odkup oz prodaja izvede na kamionski cesti ali panju.
Odkup oz prodaja na panju pomeni, da za posek in spravilo lesa do kamionske ceste ne poskrbi lastnik, temveč kupec. Ta vrsta odkupa lesa je še posebej primerna za lastnike, ki nimajo strokovnega znanja, izkušenj, orodja in opreme za sečnjo in spravilo do gozdne – kamionske poti.

Kakovost pri odkupu in prodaji hrasta, oreha, lipe in smreke

Pri plemenitih listavcih (Hrast in Bor) veljajo lastnosti po kakovostnih razredih v času zimske sečnje oz na podlagi sporazuma med lastnikom in odkupovalcem pri odkupu in prodaji, pa največ do konca maja.

Kakovostni razredi LISTAVCI (Hrast, Lipa, Oreh.. itd) za odkup oz prodajo hrastovega, orehovega in lipovega lesa:
A1 (Hrast): Hlodovina za proizvodnjo rezanega furnirja hrasta: dolžina: 2,0 m, napredovanje dolžine: 0,10 m, premer: 40 cm;
B (Hrast, Oreh, Lipa): Hlodovina za proizvodnjo lesa prve kakovosti: dolžina  4,0 m, napredovanje dolžine: 0,10 m, premer: 30 cm;
C (Hrast, Oreh, Lipa): Hlodovina za proizvodnjo lesa druge kakovosti: dolžina : 4,0 m, napredovanje dolžine: 0,10 m, premer: 20 cm,
D (Hrast): Hlodovina za proizvodnjo lesa tretje kakovosti: dolžina: 3,0 m, napredovanje dolžine: 0,10 m, premer: 30 cm.

Kakovostni razredi IGLAVCI za odkup oz prodajo smrekovega lesa:
A1: Hlodovina za resonančni les: dolžina: 2,0 m, napredovanje dolžine: 0,10 m, premer: 35 cm;
A2: Hlodovina za proizvodnjo furnirja: dolžina: 2,0 m,napredovanje dolžine: 0,10 m,  premer: 40 cm;
B: Hlodovina za proizvodnjo lesa prve kakovosti: dolžina: 4,0 m, napredovanje dolžine: 1,0 m, premer: 30 cm;
C: Hlodovina za proizvodnjo lesa druge kakovosti: dolžina: 4,0 m, napredovanje dolžine: 1,0 m, premer: 25 cm;
D1: Hlodovina za proizvodnjo lesa tretje kakovosti: dolžina: 4,0 m, napredovanje dolžine: 1,0 m, premer: 20 cm;
D2: Hlodovina za proizvodnjo lesa za embalažo: dolžina : 3,0 m, napredovanje dolžine: 1,0 m, premer: 20 cm;
D3: Hlodovina z izrazito zveriženostjo vlaken za proizvodnjo lesa za embalažo:  dolžina : 2,0 m, nadmera: 20 cm, premer: 50 cm.

Odkup in prodaja okroglega in odpadnega lesa

Podjetje Tisa d.o.o. odkupuje in prodaja različne vrste okroglega lesa (hrast, smreka, lipa, oreh.. itd) ter vse vrste odpadne hlodovine komunalnih deponij, stavbnega pohištva, veje obžaganih dreves, žagovine, oblanje, lesnega prahu in lesenih embalaž.

Odkup hlodovine