Posek dreves in obrezovanje sadnega drevja na višini – Tisa d.o.o.


Pomlad je čas urejanja vrtov in sadovnjakov, gozdov in travnatih površin. Je čas, ko se lotimo obrezovanja dreves, nemalokrat pa se je potrebno odločiti tudi za posek dreves. Predvsem slednje velja za eno izmed najbolj nevarnih opravil. Posek velikih dreves je tvegano opravilo, saj lahko drevesa tehtajo s krošnjo tudi več ton, ob nepravilni sečnji pa lahko hitro storimo napako in drevo pade drugam, kot smo predvidevali. To se pogosto dogaja, če recimo nismo upoštevali oblike krošnje, naklona terena, vetra, zaseka, ščetine, oblike ali poškodb debla. V kolikor niste prepričani, da ste poseku dreves zares kos, se je bolje odločiti za profesionalno opravljeno storitev.

Posek in obrezovanje dreves ter sadnega drevja

 

Obrezovanje sadnega drevja zahteva obilico znanja, zato ga prepustite strokovnjakom

 

Poleg poseka dreves pa se v spomladanskih mesecih lastniki sadovnjakov lotimo tudi njihovega obrezovanja. Obrezovanje sadnega drevja zahteva veliko znanja. Pri obrezovanju je namreč potrebno natančno vedeti, kako in kdaj posamezno vrsto drevesa obrezati. Prav zato se veliko ljudi raje odloči za profesionalno obrezovanje dreves in tako poskrbijo, da so njihova drevesa rodna in zdrava. S pravilnim rezom bomo dosegli pravilno razmerje med letnim prirastom in rodnostjo. Ker z obrezovanjem sadnega drevja zagotovimo določeno mero osvežitve krošnje, je tudi rodni nastavek boljši in s tem pridelek večji. Krošnja je ob obrezovanju drevesa bolj zračna, s tem pa se zmanjša tudi pojav glivičnih okužb drevesa. Vsekakor pa moramo imeti pri obrezovanju dreves pred seboj ves čas zlato pravilo: drevje rodi na enoletnem rodnem lesu, ki izrašča iz dvoletnega. To pravilo velja za večino sadnih vrst drevja z le redkimi izjemami.

 

V podjetju Tisa d.o.o. vam ponujamo možnost poseka dreves, pa tudi obrezovanja dreves na višini. Poleg tega pa svojim strankam ponujamo tudi arboristično sanacijo starih in spomeniško zaščitenih dreves.


Obrezovanje in posek dreves izvajamo v skladu s sodobnimi arborističnimi načeli (ZTV-Baumpflege, ETPG – Evropska navodila za obžagovanje dreves, 2005, izdala Tisa, d. o. o.). Drevesa bomo v Tisi obrezali s pomočjo plezalne tehnike ter z avtodvigali. Zaradi kombinacije različnih tehnik, je storitev, ki jo izvajamo kakovostna ter obenem uporabniku zagotavlja prijazno ceno. Ker pa se zavedamo, da je vsakemu posamezniku pomembno tudi čisto in urejeno okolje, se lahko dogovorimo tudi o odvozu vejevja in odstranitvi panjev po končani storitvi. Na željo stranke lahko zasadimo tudi novo drevo.