Mulčenje travnikov, gozdov in kmetijskih površin – dobra praksa

 

Mulčenje je nov  način negovanja in vzdrževanja gozdov, travnikov in kmetijskih površin – bolje rečeno vseh površin z rastjem in predstavlja »dobro kmetijsko prakso«. Mulčenje je postopek, ko se ostanki rastlin, grmovja ali dreves zmeljejo in zdrobijo in kot taki ostanejo na površini zemlje, kjer je ima sprva vlogo naravne zastirke, ki kasneje skozi razgradnjo postane naravno in biološko hranilo za rast novih živil, rastlin in dreves.

 

Mulčenje travnikov

Mulčenje kmetijskih površin in rekultivacija zaraščenih površin travnikov

 

Z mulčenjem ostankov rastlin na kmetijskih zemljiščih, se lahko pridelovalec živil izogne uporabi umetnih gnojil za pridelavo živil za svoje potrebe in tudi proizvodnje hrane za širšo oskrbo, saj je hrana, ki uspeva na podlagi naravnih hranil varna in zdrava. Mulčenje travnikov in kmetijskih površin pa ima poleg velike ekološke prednosti tudi druge, ki so pomembne za proizvajalce živil – predvsem olajšanje dela zaradi enostavnega in hitrega čiščenja ostankov pridelka ter velik ekonomski prihranek, zaradi neuporabe umetnih gnojil. Mulčenje je dobrodošlo tudi na pašnikih, kjer se pase živina, saj tako lahko odstranimo ruše, ki nastanejo kot posledica paše in tako lahko pripravimo pašnik na novo sezono rasti trave. Mulčenje grmovja, vej in invazivnih rastlin v okolici kmetijskih površin je ključnega pomena za vzdrževanje in ohranjanje kmetijskih zemljišč, prav tako pa je primerno tudi za rekultivacijo zaraščenih površin. Vzdrževanje travnikov, pašnikov in ostalih zelenih površin je izrednega pomena, saj se v nasprotnem primeru razvijejo invazivne vrste rastlin, ki čedalje bolj posegajo na uporabna kmetijska zemljišča in zelene površine. Površina zemljišča se lahko zaraste že v roku 1 leta, če  ga nismo obdelovali oz kosili. Na takem zemljišču bo veliko grmovja, krtin, kamenja, trnja in malih dreves, ki dobesedno onemogočajo košnjo, prav tako pa zaraščeno območje postane dom za številne živali, ki iščejo zavetje pred mrazom ali vročino. Ročno čiščenje zaraščenih površin je zamudno in nevarno, zato preprosto in učinkovito strojno mulčenje zaraščenih površin predstavlja odlično rešitev.

Vsestranski gozdarski mulčer – neomejene možnosti uporabe

 

Mulčer je vse bolj pomemben gozdarski stroj, ki je prvotno namenjen za vzdrževanje in nego gozdov. Gozdarski mulčer je zaradi njegove namembnosti drobljenja in mletja panjev ter posekanih dreves, narejen, kot robusten in zmogljiv stroj, zato je primeren tudi za mulčanje kamenja. Gozdarski mulčer lahko počisti do 15 ha/dan in je primeren povsod tam, kjer je potrebna popolna odstranitev dreves, panjev in vegetacije, in sicer pri:

 

 • čiščenju rastja v okolici cest, avtocest in cevovodov,
 • vzdrževanju daljnovodnih tras in elektro linij,
 • odstranjevanju zemljišča in kamenja ter ustvarjanju naravnih ali rekreacijskih poti,
 • seizmičnih raziskovanjih,
 • pripravi in razvoju lokacije za gradbena komercialna ali stanovanjska zemljišča,
 • vzdrževanju in ohranjanju mokrišč ter njenega naravnega habitata,
 • odstranjevanje mahu in drugih invazivnih vrst rastlin ter nadzoru nad njimi
 • vzdrževanju rekreacijskih in športnih površin,
 • obnovitvi dostopa do vira vode in oskrbo prosto živečih živali z njo,
 • rekultivacijo zaraščenih travnikov, kmetijskih in drugih površin,
 • upravljanju z vegetacijo in vzdrževanje travnikov, ter
 • preprečevanju požarne nevarnosti ter širjenju požarov.

 

 

 Mulčenje kamenja in vej

Nadzor nad invazivnimi vrstami rastlin in živali

 

Pogoste invazivne rastlinske vrste lahko uničijo naravni habitat, saj za rast porabijo veliko količino podtalnice s čimer lahko uničijo travnik ali gozd. Prav tako pa se lahko v gozdu, kjer niso počiščeni ostanki posekanega lesa razvijejo zalubniki, ki veljajo za ene največjih škodljivcev v gozdarstvu. Sicer zalubniki niso škodljivi v zdravem gozdu, kjer se prehranjujejo z poškodovanim lesom. Problem z invazivnim zalubnikom lahko nastane, če ne negujemo gozda po poseku ali ne pospravimo poškodovanega lesa zaradi suše, neviht, žledu, saj se le ta preveč razvije in kasneje začne napadati zdrava drevesa. Posledica so lahko uničeni gozdovi in manjša vrednost lesa. Proaktivno mulčenje poškodovanih vej, ostankov dreves po poseku in drevesnih panjev lahko zmanjša tudi stres na drevesih, ki jih povzroča gneča, zaradi česar so manj dovzetni za napad invazivnega zalubnika.

 

Zaščita in preprečevanje gozdnih požarov

 

Z mulčenjem majhnih listnatih rastlin na travnikih in padlih strohnenjih dreves v gozdu zmanjšujemo možnost nevarnosti nastanka požara. Poleg zmanjševanja požarne nevarnosti lahko z gozdnim mulčerjem naredimo linije – požarne prelome pri požarih, prav tako pa lahko z mulčenjem po požaru preprečimo erozijo tal in onesnaženje vode.

 

Prednosti mulčenja – preprečevanje erozije tal in naravna hrana za rastline

 

Tradicionalne metode čiščenja gozdov, travnikov , vrtov ali drugih površin, predstavljajo tveganje nastanka erozije s potiskanjem dreves, izkopavanjem panjev in korenin, kar je moteče za tla. S tem, ko očistimo drevesa in procesiramo ostanke dreves ter drugih rastlin na mestu njihove rasti z mučlenjem, se lahko izognemo številnim zamudnim opravilom z uporabo drugih manj učinkovitih naprav (npr. buldožer). Večina gozdnih mulčerjev ima sposobnost delovanja na strmih pobočjih, majhnih ali tesnih območjih tudi v snežnih ali mokrih razmerah. Čiščenje nezaželenih rastlin, trnjev in ostankov ter panjev dreves pa je mogoče s precizno natančnostjo, brez posega v želeno vegetacijo ali tla. Mulčenje vej in panjev pušča strukturo tal nedotaknjeno, hkrati pa material ostane na tleh in deluje kot erozijska pregrada pri čemur se bodo vsa hranila rastlin in dreves vrnila nazaj v tla skozi razgradnjo.