Letni gozdni posek in prevoz lesa – kaj morate vedeti?

Vsakdo, ki ima nekaj svojega gozda ve, da je potrebno zanj tudi občasno skrbeti. Če želimo, da se po naših gozdovih ne razširjajo lubadarji ali druge bolezni dreves, moramo drevesa očistiti iz gozda. Torej jih moramo varno posekati, varno podreti in varno odpeljati na za to pripravljena mesta. Seveda lahko nekaj dreves iz gozda posekamo in odpeljemo sami, če imamo za to potrebno opremo in zagotovljeno varnost. Velikokrat pa se lahko odločimo za najem različnih podjetij, ki nam to vse uredijo sami. Poglejmo si kaj je sečnja, zakaj je potrebna in kako lahko nekaj elementov sečnje opravimo sami.

 

Pravilen letni posek dreves

Kaj je sečnja in kako se je lotiti?

Sečnja je namerno odstranjevanje dreves iz gozda zaradi različnih razlogov. Gre torej za gozdarsko dejavnost, katero narekujejo organi Zavoda za gozdarske dejavnosti RS. Včasih se je sekalo s sekiro in sekiro podobnimi pripomočki, danes pa se sekira zaradi mehanizacije ne uporablja več. Sekiro lahko uporabimo pri sekanju zelo majhnih dreves, ali pa pri cepljenju drvi. Danes se izključno za sečnjo uporablja mehanizacija, torej razne motorne žage in ostali mehanični pripomočki. Z motorno žago lahko rokujemo sami, vendar je zelo priporočljivo, da zaradi varnostnih razlogov opravimo specifični tečaj, saj so poškodbe z njo lahko izjemno hude. Tečaje ponujajo razne ustanove in organizacije. Torej, izbrati moramo dobro opremo in z njo znati pravilno in pa varno rokovati. Nato se sprehodimo po gozdu in si ustvarimo načrt sečnje. Pomembno je, da si naredimo vzorec sekanja, torej ali sekamo od začetka gozda, od sredine, ali pa od konca. Tako bomo imeli več pregleda nad že posekanim drevjem in ga lahko varno odstranimo, ko bo za to čas. Vedeti je treba, da so vse vrste sečenj vsiljen (nenaraven) poseg v naravno zgradbo gozda in so zato (lahko) problematične. Vse je odvisno od njihove intenzivnosti, jakosti in pogostnosti. Spreminjajo in motijo naravne procese v gozdu in tako učinkujejo kot ekološka motnja, ki jo mora gozd venomer sanirati. S sanacijo izgublja čas in energijo, kar zmanjšuje njegovo (mogočo) optimalno produkcijo (organska sinteza) gozdne biomase. Sečnje morajo zato biti razumske, skrbno načrtovane, predvsem pa zmerne. V tem kontekstu je načrtovan posek razumeti kot vsestransko pretehtano, z gozdarskim načrtovanjem ugotovljeno količino lesa, ki jo je dovoljeno posekati v desetih letih, brez tveganj za sonaravno funkcioniranje gozda. Ne pozabite, da se morate pred večjo sečnjo posvetovati s pristojnimi organi, saj množična sečnja zdravih dreves ni dovoljena.

Namen sečnje

Poznamo več namenov sečnje, torej posega v gozd. T.i. redne sečnje so namenjene pridobivanju lesa za različne namene. Vendar se v sonaravnem gospodarjenju stremi za tem, da je izbor dreves za posek, čim bolj gojitveno naravnan. Gojitvena sečnja je posebno področje sečenj v gozdarstvu. Med gojitvenimi razlikujemo negovalne in varstvene sečnje. Z negovalnimi sečnjami se skuša spreminjati konkurenčne razmere v sestoju, z varstvenimi pa preprečiti širjenje škod v gozd. Izberite primerno vrsto sečnje, ko se boste odločali za poseg v gozd. Pri tem upoštevajte vaš namen in cilj, saj je nepravilna sečnja lahko zelo uničujoča za delikaten ekosistem  gozda. Prav tako se posvetujte s pristojnimi organi.

 

Varnost pri sečnji

Izjemno veliko časa moramo posvetiti varnosti. Ne samo varnosti pri samemu sekanju, ampak tudi pri podiranju dreves in prevozu. Statistično gledano je v Združenih državah največ delovnih nesreč, tudi smrtnih, pri gozdarskih dejavnostih, torej sečnji. Sami lahko preprečimo nesreče, če se dostojno in pravilno izobrazimo pri rokovanju z motornimi orodji in da se ne lotevamo podiranja večjih in mogočnejših dreves, če za to nimamo opreme, izobraženih ljudi in izkušenj. Poleg tega moramo drevo tudi pravilno in varno podreti.

Podiranje dreves

Podiranje dreves je najbolj nevarno opravilo pri delu v gozdu. Drevesa so običajno velika in lahko s krošnjo tehtajo tudi nekaj ton. Ko začnejo padati, postane njihovo gibanje nepredvidljivo in odvisno od številnih dejavnikov: terena, vetra, oblike krošnje, poškodb debla, zaseka, ščetine. Vseh dejavnikov ne moremo predvideti in tudi najbolj izkušeni sekači se znajdejo v nevarnih situacijah. Zato mora biti pri podiranju drevja, pa naj gre za velika ali majhna drevesa, vedno na prvem mestu varnost. Poskrbeti moramo, da je smer podiranja drevesa stran od ljudi in predmetov, ki bi se lahko poškodovali (tudi ostala drevesa). Nato moramo okolico imeti pripravljeno, da se lahko hitro in varno umaknemo, ko prične drevo padati. Imeti moramo pripravljen izdelan zasek, ki bo določal smer padanja. Ne pozabimo pa, da je potrebno včasih drevo tudi naganjati v želeno smer, saj je padec lahko zelo nepredvidljiv. To počnimo zelo previdno in z pravilnimi orodji.

 

Prevoz odpadnega lesa

Prevoz dreves in lesa

Vsa posekana drevesa moramo čimprej odpeljati iz gozda, saj v nasprotnem primeru ustvarja bariero za razvijanje gozda. Za prevoz lesa in dreves moramo nujno imeti pravilno mehanizacijo in izkušnje. Nikakor ne poskušajmo odvleči dreves brez strokovnjakov ali pravilnega prevoznega sredstva. Velikokrat se uporablja močnejši traktor z ustreznimi priklopnimi elementi, ki drevo ali naložijo na prikolico, ali pa oklestijo v prijem in odvlečejo iz lokacije. Takšna prevozna sredstva so varna, zmogljiva in ne bodo povzročala dodatnega varnostnega tveganja na delovni površini. Sami ocenite, koliko dreves lahko odvozite naenkrat, priporočamo pa vam, da se posvetujete s strokovnjaki, ki vam bodo podali oceno glede na vašo lokacijo. Če sami nimate potrebne opreme za prevoz lesa in dreves, vam svetujemo, da najamete eno od mnogih podjetij, ki vam bodo to opravila varno in strokovno. Ni priporočljivo, da se takšnih opravil lotevate sami, saj lahko nepravilen prevoz lesa ogroža ne samo vas, ampak tudi druge udeležence prometa.

 

Sečnja je pomemben del pridobivanja in skrbi za gozd, vendar pa se je moramo absolutno lotevati načrtno, varno in strokovno. Najprej moramo na veh postaviti varnost, nato pa oceniti namen in cilj naše sečnje. Nato se lahko s pravilnim znanjem, opremo in izkušnjami lotimo sekanja, podiranja in prevoza lesa.