Sekanci za zastirko na vrtovih ali ogrevanje različnih granulacij

 

Sekanci so manjši kosi lesa, katerih velikost praviloma ne presega 10 centimetrov. Pridobivajo se iz lesa slabše kakovosti ali pa iz ostankov, ki nastanejo pri proizvodnji različnih izdelkov v lesnopredelovalni industriji. Pogosto se uporabljajo pri ogrevanju, torej kot biomasa. Sekanci so poleg tega precej razširjeni v termoelektrarnah, kjer so pomemben del procesa proizvodnje električne energije, obenem pa so pogosti sekanci za zastirko na gredicah oziroma vrtovih.

Lesna biomasa je v Sloveniji še vedno nadpovprečno pogosta izbira

Slovenija velja za deželo gozdov, kar se v veliki meri odraža v tem, za katere vire ogrevanja se običajno odločamo. Podatki namreč kažejo, da je lesna biomasa v Sloveniji ena najpogostejših izbir. V to kategorijo seveda ne sodijo le sekanci, ampak še drva, peleti ipd. Analize poleg tega kažejo, da lesna biomasa v Sloveniji ni razširjena le v gospodinjstvih, kot neposredni vir ogrevanja naših domov v hladnejših mesecih in za ogrevanje sanitarne vode, ampak se obenem pogosto uporablja v toplarnah in v termoelektrarnah. Kot vse kaže, gre torej za vir goriva, ki uspešno konkurira nekaterim novejšim rešitvam, ki so se začele širiti v zadnjih letih.

Pridelava sekancov

Po mnenju mnogih so najboljša biomasa sekanci

Velikokrat je mogoče zaslediti vprašanje, katera je najprimernejša lesna biomasa. Sekanci imajo zagotovo precej prednosti v primerjavi z drugimi opcijami, ki so vam na voljo. Ker se za njihovo izdelavo uporablja odpadni les, gre tu pravzaprav za nekakšno obliko reciklaže. Pri tem je treba poudariti, da je količina CO2, ki se sprošča, če se za ogrevanje uporabijo sekanci, identična tisti, ki bi se sprostila v primeru naravnega trohnenja v gozdu. Prav to je eden glavnih razlogov, zaradi katerega velja ta rešitev za eno najbolj okolju prijaznih, k čemur dodatno pripomore dejstvo, da pri izgorevanju ne nastajajo žveplovi ostanki. Sekanci so kompatibilni z različnimi kotli za trda goriva, tako s štedilniki in kamini kot s pečmi, ki so namenjene centralnemu ogrevanju. Sodobne peči, ki so namenjene ogrevanju s sekanci, omogočajo popolno elektronsko regulacijo procesov, tako procesa zgorevanja kot razdeljevanja toplote. Ta možnost ogrevanja velja nasploh za izredno praktično, saj so intervali med posameznimi polnjenji zalogovnika zelo dolgi, za povrh pa se vam ne bo treba ukvarjati s čiščenjem kotla, saj je tudi to eden izmed procesov, ki so povsem avtomatizirani. Obstaja torej kar nekaj razlogov, ki govorijo v prid tej vrsti ogrevanja. V podjetju Tisa se lahko pohvalimo s sodobnim predelovalnim centrom, lociranim v Ljubljani, kjer poskrbimo, da so sekanci povsem prilagojeni potrebam posameznih strank. To dosežemo s kombiniranjem različnih tehnik, ki nam omogočajo popolno prilagoditev dimenzij in granulacije. Ob tem naj poudarimo, da se vse naše cene nanašajo na tono suhe snovi, saj je prav vsebnost vode oz. vlage eden najpomembnejših dejavnikov, ki ga je treba upoštevati pri nakupu. Več vlage namreč pomeni, da bo potrebne kar nekaj energije za izhlapevanje vode, posledično pa bo izkoristek oz. toplotni učinek pri ogrevanju slabši.

Sekanci za zastirko – odlična rešitev za preprečevanje plevela na vrtu

Kot smo omenili na začetku, so zelo pogosti sekanci za zastirko, ki so prav tako del naše ponudbe (hkrati naj omenimo, da proizvajamo še sekance, ki so namenjeni vgradnji v biofiltre) . Kakovostni sekanci za zastirko bodo omejili oziroma upočasnili razraščanje plevela na gredicah, s čimer vam bodo prihranili ogromno časa in energije. Obenem pa imajo sekanci za zastirko dodatne pozitivne učinke. Med najpomembnejše zagotovo sodi to, da preprečujejo pretirano izsuševanje tal. S tem sekanci za zastirko pomembno prispevajo k zmanjševanju količine vode, ki je potrebna za zalivanje pridelka na vrtovih. Za povrh s kvalitetno zastirko zmanjšamo nevarnost za erozijo in pripomoremo k dolgoročni rodovitnosti prsti. Seveda pa so sekanci za zastirko hkrati zanimiva dekorativna popestritev vrtov – uporabiti jih je možno za označevanje gredic, ureditev stezic ipd. V podjetju Tisa bomo poskrbeli, da bodo sekanci za zastirko prilagojeni vsem vašim željam, podobno kot tisti, ki so namenjeni ogrevanju. Osnovno načelo tu je, da morajo sekanci za zastirko na vrtovih vsebovati nekoliko več vlage od tistih, s katerimi se nameravamo ogrevati, da ne izsrkajo preveč vlage iz zemlje. Na voljo pa smo vam za dodatne informacije glede tega, kakšni naj bi bili sekanci za zastirko, da bodo svojo nalogo opravljali karseda učinkovito.

Pridelava sekancev za zastirko

Drobilec za veje in druge ostanke poskrbi za dodatne vire za ogrevanje

Pomemben del našega strojnega parka predstavlja tudi profesionalni drobilec vej, ki se lahko hkrati uporablja za drobljenje drugih lesnih odpadkov, vključno s štori, in celo za plastiko, kosovne odpadke, vzmetnice, oblazinjeno pohištvo ipd. Drobilec za veje pomaga pri čiščenju terena, ko je bila izvedena sečnja oziroma žaganje dreves. Odpadni deli se lahko tako tudi v tem primeru uporabijo za ogrevanje. Pri tem je možno enostopenjsko ali dvostopenjsko drobljenje – slednje je priporočljivo predvsem v primeru, da želimo zelo majhne delce, saj je mogoče z njimi doseči velikost 50–80 milimetrov. Po potrebi pa je možno s sejanjem poskrbeti za dodatno reguliranje granulacije. Če ste torej soočeni z nalogo, pri kateri bi bil koristen zmogljiv drobilec vej in drugih materialov, vam v Tisi z veseljem priskočimo na pomoč.