Lesna biomasa – lesni sekanci za biofilter, zastirko ter leseni piloti

Lesna biomasa je ves les, ki je kot energetski vir, namenjen za ogrevanje ali vir energije, pri čemer pa les, ki je namenjen za gradnjo oz proizvodnjo ne prištevamo k biomasi. Le ta najpogosteje predstavlja prostorninski les, med katerega spadajo drva, polena, cepanice, okroglice, sekanci in drobljenci - skratka, razžagan, cepljen ali drobljen in presejan s pomočjo namenskih sekalnikov, cepilnikov, drobilnikov in sejalnikov. V največjih količinah se lesna biomasa pridobiva iz gozdov, nasadov in sadovnjakov, kot ostanek obrtno-predelovalne industrije ali odsluženega lesa, pri čemer jo delimo na primaren in sekundaren izvor.

 

Lesna biomasa sekanci

 

Primarni vir predstavlja :

  • les, ki ga dobimo pri redčenju ali čiščenju gozda oz pri rednim posekom v gozdu (ostanki ob poseku dreves in čiščenju gozda: veje posekanih dreves, sečni ostanki, poškodovana drevesa, panji dreves in veje požaganih dreves),
  • ostanki pri obnovi sadovnjakov, nasadov, parkov in zelenic,
  • ostanki pri pripravi parcel za gradnjo skupaj z grmičevjem in drugimi invazivnimi vrstami rastlin  oz dreves na zaraščenih površinah,

 

Sekundarni vir predstavlja:

  • embalaža (palete, zaboji, škatle),
  • ostanki v obrti in industriji (žaganje, oblanje, prah, lubje, krajniki),
  • odpadla konstrukcija, ki ostane pri rušenju objektov (ostrešja, obloge, ograje),
  • odpadno stavbno pohištvo (okna brez stekla, okenski okvirji, vrata, podboji, mize, stoli ), ter
  • odpadni les komunalnih deponij.

 

Lesna biomasa se predeluje v pelete ali brikete, čedalje pogosteje pa se predelujejo tudi sekanci in drobljenci različnih dimenzij, velikosti in granulacij za različne namene.

 

Okrogli les je višje, vrednosti, je najpogosteje uporabljen v obrtni in gradbeni industriji in predstavlja enega izmed najpomembnejših osnovnih materialov za gradnjo in izdelavo pohištva, izjemnih lastnosti.

 

Kaj je  in vrste biomase

Z izrazom biomasa, smo poimenovali vse organske snovi, katere lahko uporabimo kot obnovljivi vir energije. Poleg lesne biomase, je najbolj poznana tudi biomasa iz ostankov kmetijstva, ostankov rastlin in sortiranih odpadkov iz gospodinjstev.

 

Predelava lesne biomase in proizvodnja sekancev za biofilter

Biofilter je objekt, ki ga sestavljajo reaktor, ventilatorji, krmilniki, rezervoarji z vodo, razpršilni sistem, cevi za vpihovanje zraka in črpalka, ki skozi modul, napolnjen z sekanci, ob prisotnosti mikroorganizmov, črpa preko vode prečiščen zrak v ozračje. Tovrstna tehnologija, med seboj povezanih modulov tako dosega odlične rezultate čiščenja in filtriranja zraka in na ta način odstranjuje nezaželene emisije v ozračju.

 

Lesni sekanci za zastirko

Lesni sekanci za zastirko, delujejo podobno, kot deluje jeseni narava, ko drevesu odpadejo listi. Le ti v naravnem okolju, zadržujejo toploto v zemlji, zmanjšujejo izhlapevanje vode in s tem ohranjajo vlažnost zemlje okrog drevesa. Tovrstna zaščita rastlin je dobrodošla tudi v domačem vrtu ali na kmetijski zemljiščih z poljščinami, saj na podoben način lahko zaščitimo rastline, zelenjavo in poljščine. Prav tako, tovrstna zaščita rastlin na vrtu ali kmetijskem zemljišču uspešno preprečuje rast invazivnega plevela in zmanjšuje preveliko nihanje v temperature in vlage tal, s čimer lahko rastlinam zagotovimo bolj optimalne pogoje za rast. Za tovrstno zaščito rastlin, lahko uporabimo tudi posušeno travo oz seno, slamo, lubje, veje, suho listje, žaganje, oblanje, itd.

 

 Izdelava sekancev iz biomase

Proizvodnja biomase po toni suhe snovi

V našem podjetju, TISA d.o.o, podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, proizvajamo nce in drobljence, katere lahko po želji dostavimo tudi v naši režiji z volumensko prikolico velikosti 90 prm ali kontejnerji velikosti 40 oz 80 prm. Ker razpolagamo z odlično tehnologijo proizvodnje in naprednimi sekalci, drobilniki in sejalci, lahko ponudimo biomaso različne velikosti, dimenzije, kakovosti in granulacije. Biomasa sekanci oz drobljenci imajo lahko različno kalorično vrednost, katera je odvisna od vsebnosti vode. V našem podjetju lahko kupite biomaso, različnih lastnosti in granulacije po toni suhe snovi. Če potrebujete informacijo o naši ponudbi ali nasvet glede izbora ali lastnosti biomase (granulacija, kakovost ali velikost), nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo z svetovali.

 

Proizvodnja sekancev in drobljencev za vse vrste uporabe

Proizvodnja drobljencev poteka tako, da v našem centru za predelavo biomase v Ljubljani, osnovno biomaso najprej zdrobimo s primarnim drobilcem. Sledi drobljenje z sekundarnim drobilcem, kjer s pomočjo različnih tehnik presejanja po željah kupca prilagodimo na želeno velikost drobljencev. Sekance izdelujemo s pomočjo zmogljivih sekalnikov, kateri omogočajo, da z uporabo različnih tehnik predelave lahko pripravimo specifičen končni izdelek, lastnosti, velikosti in granulacije po želji kupca.

 

Lesni piloti za vse vrste gradenj:  hiše, mostovi, linijski objekti in gradbišča

V našem podjetju imamo na zalogi različne dimenzije gradbenih pilotov za gradnjo hiš, mostov, kanalizacijskih in drugih linijskih objektov ter velika gradbišča. Pilote različnih dimenzij in drevesnih vrst, kot so: bor, kostanj, idr., po potrebi dostavimo tudi na gradbišče v naši režiji, v dogovorjenih dimenzijah in specifikah z projektanti.

Odkup in prevzem odpadnega lesa

 V našem podjetju Tisa, d.o.o., odkupujemo in prevzamemo vse vrste odpadnega lesa za predelavo biomase, za katerega lahko uredimo tudi odvoz v naši režiji. Le ta, lahko vsebuje manjše kose kovin, ne sme pa vsebovati plastike. Ker v našem podjetju opravljamo tudi obžagovanje drevja po arborističnih načelih, mulčenje in frezanje, lahko tudi odkupimo ostanke obžaganih dreves, mulčenja oz frezanja.