Drva poskrbijo za topel dom

Medtem ko tehnologija vse bolj napreduje, mi izkoriščamo okolju prijazen vir energije in to so drva. Pomislite, kako so se razvile gradnje hiš, električne in vodovodne napeljave, vrata in okna. Dandanes si težko predstavljamo življenje brez elektrike ali vode in marsikatera babica rade volje pove, kako je bilo v starih časih. A obstaja ena stvar, ki se je resda malo spremenila. Prodaja drv. Drva so ena izmed ekološko najbolj prijaznih oblik ogrevanja, saj se ogljikov dioksid iz lesa, ki ga pridobimo, z gorenjem vrne v gozd. Kot obnovljiv vir energije je tako les kot domač in cenovno ugoden energijski vir pridobil pomen. To ni njegova edina odlika. Kakovostna hlodovina za drva namreč zmanjšuje emisije prašnih delcev in zdravju škodljivih snovi ter zmanjša stroške vzdrževanja, ogrevanja in servisiranja kurilne naprave.

Tisa gozdarstvo

Katera drva so najboljša za ogrevanje?

Ko se bližajo hladnejši dnevi, je naša prva skrb topel dom. Za ogrevanje uporabljamo listavce slabše kakovosti, saj imajo visoko gostoto, tvorijo več žerjavice in gorijo počasneje. Vse to jim daje večjo kurilno vrednost na m³. Kaj pa les iglavcev? Les iglavcev ima večjo kurilno vrednost na kilogram, zato izgoreva močneje in hitreje. Primeren je za peko in kuho. Zaradi visoke energijske vrednosti in lepega cepljenja so najpogostejša za ogrevanje bukova drva. Uporabimo lahko tudi les hrasta, navadnega gabra in breze. Ker breza zelo lepo gori je idealna za kamine. Pri uporabi drv ne smemo pozabiti na kurilno napravo. Iz pepelišča moramo odstraniti ves pepel in druge ostanke zgorevanja. Pomembno je, da očistimo tudi rešetko in reže za dovod zgorevalnega zraka.

Priprava hlodovine za drvapriprava hlodov

Zavedati se moramo, da sta pri poseku in spravilu lesa potrebni doslednost in strokovnost, saj je bistveno, da delujemo v korist razvoja gozda. Podrta drevesa morajo namreč biti odstranjena, ne da bi tem poškodovali še rastoča drevesa. Posek in spravilo je najbolje izvesti v decembru ali januarju, ko je vlažnost rastočega drevesa najnižja. S tem podaljšamo tudi čas sušenja. Ko je drevje izbrano za posek in spravilo, sledi sekanje in krojenje lesa. Krojenje je izjemnega pomena, saj kakovostno hlodovino skrojimo z željo po čim boljši kakovosti. Ostanek namenimo za drva. Če so za sečnjo izbrana drevesa, primerna le za drva, izdelamo okleščene hlode listavcev, ki smo jim odstranili veje imenovane goli. Večina lesa se spravi iz gozda s posebnimi gozdarskimi zgibnimi traktorji, prilagojenimi kmetijskimi traktorji ali gozdarskimi žičnicami. Ko še svežo hlodovino za drva odpeljemo iz gozda in se lotimo sekanja drv.

Sekanje, cepljenje in sušenje drv

Da bi bilo sekanje drv nadvse preprosto moramo pridobiti les, ki je čim manj grčav in čim bolj svež. Hlodovino za drva razžagamo na meter dolžine, jih razcepimo in nato razžagamo na polena. Cepljenje drv je deljenje metrske hlodovine za drva na dva ali več kosov po dolžini. Cepimo vedno sveži les in vedno vzporedno na vlakna. Dandanes prevladuje strojno cepljenje lesa, ročno se cepijo le še manjše količine za domačo uporabo.  Vlažnost posekanega lesa je med 40 % in 60 %, zato ga je treba pred kurjenjem posušiti. Da je toplotni učinek gorenja večji, morajo biti sekana drva čim bolj suha. Za suh les velja, da mora biti vlažnost le tega po 20 %. Ko les razcepimo, ga zložimo v pokrite in zračne skladovnice, kjer se suši za prodajo drv. Tam se suši najmanj 6 mesecev, priporočljivo pa je, da se les suši vsaj eno leto, pri vrsti, kot je hrast pa dve. Vsak les ima priporočljiv čas sušenja. Smreka in topol 1 leto, les jelše, breze in lipe 1,5 leta, les bukve sadnega drevja in gabra do 2 leti. Na sušenje drv najbolj vpliva lega skladovnice, ki je priporočljiva na sončni legi, oblika posameznih drv in pokritost skladovnice. Polena imenujemo les, dolg od 25 do 50 cm, ki ga uporabljamo v domačih pečeh in štedilnikih. Razcepljen les, cepanice razžagamo in jih posušimo v skladovnici. Če smo uporabili suh les, lahko polena takoj uporabimo.

Povpraševanje po drvah je vse večje

Prodaja drv vse bolj cveti. Kupimo lahko sekana drva različnih vrst in velikosti. Če kupujemo drva za kamin, kjer je pomemben plamen, je dobro izbrati les breze, jelše ali topola. Za ogrevanje s pečmi ali osrednjimi kotli je modro izbrat les z večjo energijsko vrednostjo. To imajo gaber, hrast in bukev. Kaj pa cena? Cena je odvisna od povpraševanja, drevesne vrste, velikosti polen in kakovosti. Navadno so že narejena polena dražja kot pa drva v cepanicah.Drva se prodajajo v kubičnih metrih. Ko kupujemo drva, moramo biti pozorni na prostor med cepanicami ali med poleni, na vlažnost lesa, prevoz in da res dobimo les, ki smo ga kupili. Med cepanicami ne sme biti prostora za stisnjeno pest. Če kupujemo polena, je lesa nekoliko več. Vlažnost lesa, ki ga kupimo mora biti manj kot 20 %. Pri prodaji drv je potrebni preveriti tudi, da dobimo les, ki smo ga plačali. Če smo kupili bukova drva, vmes ne sme biti smrekovina ali kakšen drug les. Prodaja drv s prevozom je malce dražja, zato je morda bolje, da drva kupite lokalno. V našem podjetju Tisa d.o.o. vam poleg prodaje in odkupa lesa lahko ponudimo tudi letni gozdni poseg, ki je skrbno načrtovan in natančno izveden. Ker želimo, da ste s posekom in spravilom lesa nadvse neobremenjeni vam nudimo tudi možnost spravila lesa, ob tem vam lahko izdelamo tudi sekance in drobljence.

posek dreves