Arboristika veda o gojenju drevja, ki temelji na razumevanju drevesne biologije

Arboristika je veja hortikulture in urbanega gozdarstva, ki temelji na poznavanju drevesne biologije. Arboristka se tako ukvarja s sajenjem in vzdrževanjem (nego) dreves v urbanem okolju, z njihovim proučevanjem in gojenjem. Cilj, h kateremu stremi arboristika, je varno, zdravo in lepo drevo. To je mogoče doseči z izborom drevesnih vrst, primernih za rast v zaostrenih razmerah urbanega okolja, pravilnim sajenjem, pravilno in pravočasno nego dreves, z razvojem in uporabo diagnostičnih metod za oceno nevarnosti ter vitalnosti, metod za ugotavljanje in zatiranje bolezni ter škodljivcev.

V podjetju Tisa vam s področja arboristike nudimo:

  • izdelavo strokovnih mnenj o stanju dreves  (arboristična ocena zdravstvenega stanja dreves) in priporočil za ukrepanje,
  • strokovno svetovanje pri projektiranju objektov in strokovni nadzor,
  • analizo rastnih razmer ter
  • popis dreves in vzpostavljanje GIS katastra.

 

Arborist z licenco - strokovnjak za drevesa v urbanem okolju

Arborist z licenco je strokovnjak za drevesa ter druge lesnate rastline v urbanem okolju in se ukvarja s posameznim drevesom. Strokovno znanje je pridobil z izobrazbo in delovnimi izkušnjami, potrdil pa s pridobitvijo mednarodno priznanega arborističnega certifikata. Certifikat je potrdilo, da ima arborist ustrezno znanje, potrebno za  nadzor, svetovanje in upravljanje z drevesi ter drugimi lesnatimi rastlinami na stanovanjskih, poslovnih in javnih površinah.

Arborist z licenco razpolaga s širokim znanjem o drevesni biologiji (kako drevo raste, razlike med posameznimi drevesnimi vrstami, fiziologija drevesa, razlika med različnimi lesnimi tkivi, bolezni drevja …), pozna vse vloge drevesa, ki jih ima v urbanem okolju, seznanjen je z različnimi tehnikami obrezovanja, z najprimernejšim časom obrezovanja in pozna sodobne arboristične tehnike (povezovanje krošnje, podpora posameznih vej, pravilno sajenje sadik, ravnanje s poškodovanim drevjem …).

 

ArboristikaArboristični elaborat pripravi arborist z licenco

Ena izmed nalog arborista je tudi sodelovanje pri projektiranju zunanjih ureditev, kjer sodeluje že v začetnih fazah priprave načrta projekta in pripravi  arboristični elaborat. Arboristični elaborat projekta obravnava vse ključne vidike ravnanja z drevesi v projektu tako pri sadnji novih dreves kot pri ravnanju z obstoječimi drevesi oziroma predpiše varovalne ukrepe za preprečitev povzročanja škode na drevesih med fazo gradnje. S potrditvijo elaborata naročnik projekta potrdi mejnike projekta, način izvedbe, proračun projekta, razmerja med udeleženci in njihove vloge, itd. Formalno se arboristični elaborat potrdi na predstavitvenem sestanku.

V naši ekipi arboristov so kar 3 arboristi z mednarodno licenco in trenutno edini arborist z opravljenim izpitom za oceno tveganja za drevo (ISA tree risk assessment qualified).

Pravilna drevesna nega, pogojena z izbiro primernega izvajalca, je ključna za varnost in nadaljnji razvoj dreves. Stopite v stik z nami in se dogovorite za brezplačen ogled na terenu. Po ogledu vam bo naš arborist z licenco svetoval, kaj je potrebno izvesti in vam posredoval ponudbo. V zahtevnih primerih ali v primeru pomembnih ali spomeniško zaščitenih dreves, bo izvedel diagnostični pregled s specializirano arboristično opremo (Resistograph, natezni test statične stabilnosti) in pripravil arboristično mnenje. Pri večjih projektih ali investicijah, pa bo sodeloval s projektanti in pripravil arboristični elaborat kot del končnega projekta.

Vabljeni.